เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อเรา
 
นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
 
หนังสือเดินทาง
ความร่วมมือกับนานาชาติ
ภาพกิจกรรม
โครงการประจำปี
รายงานประจำปี
 
โครงการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับมหาวิทยาลัยเว้ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะศิลปะวิจิตร วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับมหาวิทยาลัยเว้วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเว้ เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เพื่อสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา
กลับหน้าหลัก