เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อเรา
 
นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
 
หนังสือเดินทาง
ความร่วมมือกับนานาชาติ
ภาพกิจกรรม
โครงการประจำปี
รายงานประจำปี
 
ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
199/19 หมู่ 3  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

โทร. 02-4822176-8 ต่อ 335-336
โทรสาร 02-4822170-1
           Email : foreign@bpi.mail.go.th          

กลับหน้าหลัก